הצעת מחיר לבניית אתר

ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו

אסטרטג טכנולוגיות בע"מ הינה אחת מהחברות הגדולות בישראל לבניית אתרים אשר הקימה עד היום
אלפי אתרים בכל התחומים וצברה ניסיון רב ויכולת מקצועית מוכחת, אסטרטג מתמחה בפיתוח, תחזוקה, אחסון ושיווק אתרים ברשת האינטרנט.
לאסטרטג מגוון כלים ומוצרים המותאמים ללקוח העסקי, אשר צורך משאבים אינטרנטיים כחלק מפיתוח העסק.
לאסטרטג מחקר ופיתוח מתקדמים היוצרים את יתרונה בתחום השיווק והקידום תוך כדי ביצוע בידע טכני רב.
באסטרטג מקצוענות, שירותיות וקדמה טכנולוגית חרוטים על דגלה והם בגדר ערכים שאינם ברי פשרה.
לקוחות אסטרטג נהנים ממוצרי השיווק המתקדמים ביותר בסביבה השירותית, המקצועית ואף החברית.

שיטת העבודה

 1. קבוצת אסטרטג תאפיין את צרכי הלקוח להקמת אתר הצורה המקצועית ביותר.
 2. אסטרטג תקצה מנהל פרוייקט מטעמה אשר ינהל את המגעים לאורך בניית האתר עם הלקוח.
 3. על הלקוח לספק למעצב מטעם אסטרטג את כל החומרים שיידרשו לפני תחילת העבודה.
  (תמונות מותרות בשימוש בפורמט דיגיטלי / סרוקות, מלל, לוגו, באנרים וכו').
 4. הלקוח יספק את התכנים המילוליים בקבצי WORD, אחרי שעברו הגהה ונערכו בהתאם לדפי האתר.
 5. לאחר הסכמה על תבנית ועל קו עיצוב מנחה לכל האתר, תוצג הסקיצה לאישור הלקוח.
 6. אתר האינטרנט יוקם ויאוחסן על- גבי מערכת בניית האתרים של קבוצת אסטרטג ויפעל בהתאם לאפשרויות המערכת (עדכון, הוספה ומחיקת דפים באופן חופשי ע"י הלקוח ובהרשאת שם וסיסמא ללא צורך בידע בתכנות ולמעשה שימוש בכל הכלים שמציעה מערכת ניהול התוכן וורדפרס או מערכת אחרת שתבחר אסטרטג).
 7. בדיקת איכות האתר ע"י קבוצת אסטרטג (Q&A).
 8. טיפול בהעברת דומיין ושיוני רשומות DNS  יתבצע כהטבה למזמין אתר ללא עלות ע"י קבוצת אסטרטג, אך מותנה בקבלת גישה מלאה לניהול הדומיין.
 9. אישור העלאת האתר לאוויר.

כללי

 • הצעה זו הופכת להזמנת עבודה עם חתימת הלקוח.
 • מועדי תשלום: 50% עם הזמנת העבודה ויתרת התשלום במועד הגשת האתר.
 • דרישת הלקוח לשינוי/תוספת המצריכה עבודה נוספת ע"י המתכנת תעלה כ- 240 ₪
  לשעת עבודה, כפי שיסוכם בין הצדדים טרם תחילת העבודה הנוספת.
 • הזנת תוכן לאתר תהיה כ 20 עמודי תוכן
 • במקרה של באג באתר או נפילת האתר במשך תקופת ההתקשרות בלבד, יעשה הספק ככל שביכולתו לפתור את התקלה בזמן הקצר ביותר ולא יישא באחריות הנובעת מכשל של גורם צד שלישי או מכשל של בונה האתר, לרבות החברה המפעילה את חוות השרתים, ספקי שרותי התקשורת ומערכות חברת האחסנה וכן כל גורם אחר.
 • אסטרטג תשלים את תהליך הקמת האתר בתוך 14 ימי עסקים וזאת לאחר שהסקיצה אושרה והחומרים כולם הועברו בצורה שהתבקשה
 • המחירים בהצעה זו אינם כוללים מע"מ.
 • תקופת ההסכם לחבילת האחסון- ההסכם הינו לתקופה של 12 חודשים ממועד חתימת ההסכם.
  ההסכם יתחדש מאליו לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת, וזאת אלא אם כן הודיע אחד מהצדדים למשנהו על אי רצונו בהארכת ההסכם ע"י מתן הודעה בכתב או במייל 30 ימים לפני תם תקופת הסכם. (חבילת האחסון)
 • כל תכני האתר לרבות תמונות וטקסטים שיוצגו באתר או שיוגשו אלינו בכל שלב של הקמת האתר ע"י הלקוח והועלו לאתר, יהיו באחריות הלקוח וכל תביעה בגינם תופנה ללקוח, קבוצת אסטרטג הינה פטורה מכל אחריות משפטית בגין תביעות קיימות או עתידיות בנוגע למידע
 • מרגע קבלת אישור הלקוח למבנה האתר כפי שהוגדר על ידי אסטרטג והלקוח, על הלקוח להעביר את מלוא התכנים (מלל, תמונות ווידאו וכו') שהוא מעוניין שיהיו באתר, וזאת תוך 21 ימי עסקים מהיום בו תישלח לו סקיצה לבדיקה ואישור. אסטרטג שומרת לעצמה את הזכות לגבות חיובים נוספים בגין עדכון תכנים נוספים באתר שישלחו לאחר המועד האחרון למסירת חומרים, בהתאם לתעריף שעות העבודה של אסטרטג
 • הלקוח מודע ומאשר לאסטרטג לרכוש תמונות באופן חוקי ומקובל בשוק במסגרת העבודה על עיצובי האתר וזאת בהתאם לשיקול דעתו של המעצב הגרפי/איש הקשר
 • הלקוח מבין שייתכן כי במהלך עיצוב האתר יעלה הצורך בתמונות שלרכישתן עלות כספית ובחתימתו מטה הלקוח מאשר כי במצב כאמור הוא יחויב על התמונות שירכשו עבורו לפי המחיר באתרי התמונות ללא רווח לאסטרטג על התיווך
 • הלקוח מבין כי מרגע קבלת אישור הלקוח לסקיצה, אסטרטג תתחיל לעבוד על האתר. על כן, שינויים ובקשות לתיקונים שיועברו לאחר אישור הלקוח את הסקיצה יחויבו לפי תעריף שעות העבודה של אסטרטג ובהתאם להיקף שעות העבודה שיידרש לטובת השינויים
 • על הלקוח לשתף פעולה ולספק חומרים דיגיטאליים לטובת פיתוח האתר
 • אסטרטג תשלח ללקוח את האתר הבנוי לאישור סופי, במסגרתו הלקוח יעבור על העבודה וייתן משוב מרוכז אחד על הדברים שיש לעשות בהם תיקונים. המשוב יועבר לאסטרטג בתוך 14 ימי עסקים
 • אי העברת חומרים רלוונטיים של הלקוח לאסטרטג במשך תקופה של 2 חודשים ומעלה, עלולה להוביל לביטולה המידי של ההתחייבות למתן שירות מצד החברה, ללא זכות להחזר כספי או פיצוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מזכויות אחרות שיש לאסטרטג על פי הדין
 • האתר ייבנה במערכת וורדפרס המופעלת ע"י אסטרטג, ויאוחסן בשרתי החברה בלבד, בתנאים המפורטים בהסכם זה ובתנאי השימוש המפורטים במערכת בניית האתרים
 • נפח האחסון של האתר ייקבע בהתאם לחבילת השירות שהוזמנה ועל פי תנאי השימוש המפורטים המופיעים במערכת בניית האתרים
  astrateg.co.il
 • הלקוח מתחייב בפני אסטרטג לשימוש הוגן במערכת ובשרתי החברה, בהתאם לתנאי השימוש הקבועים במערכת בניית האתרים
 • בכדי לוודא רציפות וזמינות חבילת השירות שהזמין הלקוח, חבילת השירות תחודש באופן אוטומטי לאחר סיום תקופת השירות, לתקופה נוספת שהוגדרה בהצעת המחיר. ככל שהלקוח אינו מעוניין בחידוש חבילת השירות, הלקוח ימסור הודעה על כך לאסטרטג בדוא"ל עד 30 יום לפני תום חבילת השירות
 • החברה תהיה אחראית לחידוש דומיין בהתאם לחבילת השירות שהוזמנה. במידה וחידוש דומיין אינו נכלל בחבילת השירות שהוזמנה, יחויב הלקוח באופן אוטומטי עבור שירות זה. במידה והלקוח רכש בעצמו את הדומיין, אסטרטג לא תהיה אחראית לחידוש ו/או ניהול הדומיין
 • במסגרת התמיכה הניתנת בחבילת השירות, הלקוח יהיה זכאי לשעתיים של תמיכה והדרכה על מערכת ניהול התוכן באתר
 • לאחר סיום הקמת האתר יתווסף קישור לאתרי החברה כמקובל בשוק
 • ניתן לשלם עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית או הצמדה

מחירים ותנאי תשלום

תנאי התשלום

התשלום בגין חוזה השירות, ישולם בתחילת כל חודש עבור החודש בו יינתן השירות וישולם ע"י כרטיס אשראי.

פרטי העסק

אמצעי תשלום

פרטי אשראי

Astrateg_logo_header.png
logoAstrateg.jpeg