מרגע חתימת החוזה, אנו נעמיד לרשותכם איש קשר שילווה אתכם בכל שאלה ועניין בכל יום החל מהשעה 9 וחצי בבוקר עד לשעה 18:00 אחה"צ, כאשר בשבוע הראשון אנו נקיים בדיקה לצרכים שהועלו ונבחון את רשימת הרכיבים שהוכנסו במערכת.
תנאי תשלום
ההסכם יתחדש מאליו לבנק שעות זהה לזה שנבחר לעיל, אלא אם כן הודיע אחד מהצדדים למשנהו על אי רצונו בהארכת ההסכם ע"י מתן הודעה בכתב או במייל 30 ימים לפני תם תקופת הסכם.

מחירים ותנאי תשלום